Apua pelihaittoihin

Suurin osa suomalaisista pelaa joskus jotakin rahapeliä. Aikuisten pelaaminen on harmitonta silloin, kun se ei hankaloita pelaajan tai hänen lähipiirinsä normaalia elämää. Pelaamisen seuraukset ovat tällöin myönteisiä: peli viihdyttää hetken tai tuo arkeen mahdollisuuden haaveiluun.

Vaikka suurin osa pelaa kohtuudella, myös pelaamisesta aiheutuvat haitat ovat yleisiä. Vuonna 2007 tehdyn kyselyn mukaan rahapelaamisesta johtuvista ongelmista kärsi 130 000 suomalaista. Pelaamisesta koituvat haitat voivat olla satunnaisia tai pitkäkestoisia, lieviä tai vakavia.

Ongelmapelaaminen vaikuttaa psyykkiseen tai fyysiseen terveyteen, talouteen, ihmissuhteisiin tai suoriutumiseen koulussa tai töissä.

Haettaessa apua ja tukea lasten ja nuorten peliongelmiin kannattaa ottaa yhteyttä koulun oppilas- tai opiskelijahuoltoon ja paikalliseen nuorisoasemaan tai muuhun alueen lasten ja nuorten yksikköön. Nuorisoasemien asiakasikärajat vaihtelevat, joten ne kannattaa tarkistaa yksikön tai kunnan verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Peluuri