Vanhemman vastuu

Pelaamisen alaikärajan noustessa kasvaa vanhempien ja muiden aikuisten vastuu valvoa lasten ja nuorten rahapelaamista. Monet vanhemmat ovatkin huolissaan lasten ja nuorten rahapelaamisesta ja tiedostavat oman vastuunsa asiassa.

Suuri osa vanhemmista pyrkii noudattamaan elokuvien ja tietokonepelien ikärajoja, jotka on asetettu lasten ja nuorten suojelemiseksi ikätasolleen sopimattomilta vaikutteilta. Lapsia ja nuoria on syytä varjella samoin rahapelien kielteisiltä vaikutuksilta.

Rahapelit eivät ole koko perheen viihdettä

Ikärajojen muutoksen toivotaan herättävän aikuiset pohtimaan myös omaa pelaamistaan. Kansainvälisissä tutkimuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota aikuisten antamaan malliin ja perheenjäsenten pelaamiseen. Suomessakin rahapelaaminen lasten seurassa on yleistä. Lapset saattavat seurata vanhempiensa pelaamista ja oppia pelaamisen taidon heiltä.

Aikuisen olisi hyvä pohtia oman pelaamisen vaikutusta lapsiin ja harkita, pelaako rahapelejä lainkaan lasten seurassa. Rahapelaaminen ei saisi olla perheen yhteinen harrastus. Lapset eivät pysty arvioimaan riskejä, vaan pelien jännitys vie heidät helposti mukanaan.

Aikuisten elämään kuuluu rahapelaamisen lisäksi muitakin asioita, jotka on kielletty lapsilta, koska ne ovat lapsille ja nuorille vielä haitallisempia kuin aikuisille. Nyt rahapelaamisen alaikäraja on yhtenäinen esimerkiksi alkoholi- ja tupakkalainsäädännön kanssa. Rahapelien alaikärajan noston toivotaan myös edistävän sellaista kulttuuria, jossa lasten elinpiiriä suojataan kaikilta näiltä haitallisilta vaikutteilta.

Mitä vanhempana voit tehdä?

  • Keskustele nuoren kanssa rahapeleistä ja ikärajoista.
  • Huolehdi ikärajojen noudattamisesta.
  • Seuraa nuoren rahan- ja ajankäyttöä.
  • Yritä oikaista vääriä käsityksiä muun muassa onneen perustuvien rahapelien voitonmahdollisuuksista.
  • Mieti, millaisen rahapelaamisen mallin itse annat lapsille.